Jelenlegi hely

Kocsola, Könyvtári Információs és Közösségi Hely

Kocsola, Könyvtári Információs és Közösségi Hely
A közösségi hely címe: 
7212 Kocsola, Jókai u. 24.
Könyvtár vezetője: 
Németh Anikó
Telefon: 
06/74 584-010
Könyvtár email cím: 
kocsolakonyvtar@gmail.com
Nyitva tartás: 
NapokDE.DU.
Hétfő13:30-17:00
Kedd12:45-14:15
Szerda12:45-14:1516:00-17:00
Csütörtök14:45-15:45
Péntek11:45-14:1515:30-17:30
Szombat8:00-10:00
Vasárnap
Szolgáltatóhely leírása: 

Intézményünk kettős funkciójú könyvtárként közművelődési és iskolai könyvtári feladatokat is ellát. Helyileg is a Kocsolai Általános Iskola épületében található. Községi könyvtárként törekszünk, hogy információs és közösségi szerepet töltsünk be a falu kulturális életében. Ezen a téren sok a tennivaló, kevés a felnőtt könyvtárhasználó, ezért az ő tájékoztatásuk, bevonásuk a könyvtári programokba, növelni a felnőtt könyvtárhasználók számát kiemelt feladat.

•  A KSZR tagjaként működésünk alapja az Illyés Gyula Megyei Könyvtárral fenntartott kapcsolat. Az ő szakmai segítségük és irányításuk, valamint az anyagi feltételek nagyobb részének biztosítása a biztosíték a megfelelő működéshez.

•  Az állománygyarapítást tervszerűen, a KSZR-rel együttműködve bonyolítjuk. Egyes beszerzések anyagi fedezetét Kocsola Község Önkormányzata biztosítja. Programjainkkal célunk színesebbé tenni a falu kulturális életét.

Iskolai könyvtárként hozzájárulunk az intézményben folyó nevelési-oktatási munkához.

• Könyvtárhasználati, és könyvtárhasználatra épülő szakórák tartásával célunk kulturált felhasználóvá nevelni tanulóinkat.

• Biztosítjuk a nevelő-oktató munkához szükséges szakirodalomhoz való hozzáférést.

• A szükséges dokumentumokkal segítjük a tehetséggondozást (versenyek), a felzárkóztatást, az iskolai és községi ünnepélyekre, megemlékezésekre, jeles napokra való felkészülést.

• Programokkal, könyvtári feladatokkal, ajánlásokkal segítjük az olvasóvá nevelést.

• Programjainkkal, szolgáltatásainkkal    hozzájárulunk a szabadidő hasznos és sokoldalú eltöltéséhez. (társasjáték, folyóiratok, rejtvények, színezők, kézműves foglalkozások)

Hozzáférést biztosítunk a gyermek-és ifjúsági irodalom, az ismeretterjesztő dokumentumok széles köréhez.

 

A szolgáltatások igénybevétele REGISZTRÁCIÓHOZ kötött!